НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ИМЕНА НА СВЕЩЕНИЯ КОРАН - 9 Февруари 2017 - Ислям - истината за живота!
Събота, 22.07.2017, 15:41

Добре дошли Гост | RSS
www.muslims.ovo.bg
"Чети в името на твоя Господ..." Свещен Коран (96:1)
ГлавнаРегистрацияВход
Главно меню

Категории
Статии [79]
Новини [37]

Мини-чат

Нашата анкета
Оценете моя сайт
Общо отговори: 11

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Главна » 2017 » Февруари » 9 » НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ИМЕНА НА СВЕЩЕНИЯ КОРАН
00:37
НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ИМЕНА НА СВЕЩЕНИЯ КОРАН

НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ИМЕНА НА СВЕЩЕНИЯ КОРАН

 

            Благодарим на Аллах, Създателя на световете. Този, който изпрати Своя пратеник Мухаммед (с.а.с), за да ни покаже правия път и ни изведе от тъмнината на неверието и невежието към светлината на вярата и знанието. Слава на Аллах, Който низпосла книгата си и я наименова с най-прекрасните ú имена …

Без съмнение Куранът е последната книга, низпослана за човечеството. Затова Великият Аллах направи тази книга съвършена и събра в нея ключовете на безброй науки, включително и науките, съществували в книгите преди нея. Аллах споменава Своята книга с най-прекрасните имена и качества, а явно това е за нас, защото колкото повече расте броят и качествата на дадено нещо, то става по-прочуто и по-ценно между хората.

Някои тълкуватели на Курана, като Ебу Меали бин Абдуллах (р.а.), (починал през  494 г. по хиджра) казват, че Куранът има над шейсет и пет  наименования, а други – като шейх Абдулвеххаб Газлани (р.а.), казват, че тези наименования наброяват над деветдесет. Имам ес-Суюти (р.а.) казва: “Истината е там, че най-много и най-често използваните наименования на Курана са пет, останалите наименования са малко използвани измежду учените и почти нечувани от обикновените хора.”

 Нека накратко споменем кои са най-често използваните наименования на Курана и какво е тяхното значение.

1. Ел-Куран. Това  е най-известното и най-често използваното измежду хората наименование на Свещената ни книга, среща се в самия Куран точно 58 пъти. Като например: “Рамадан е месецът, през който беше низпослан Куранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението.”

(Бакaра, 2:185)

“Този Куран напътва към най-правото и благовества вярващите, които вършат праведни дела, че ще имат огромна награда.”

(ел-Исра, 17:9)

“Кажи: “И да се съберат хората и джиновете, за да създадат подобен на този Куран, те не ще създадат такъв подобен, дори един на друг да си помагат.”

(ел-Исра, 17:88)

“Така разкрихме на теб Куран на арабски...”

(еш-Шура,42:7)

            Д-р Сейид Мухаммед Десуки казва: “Нарича се Куран, коренът на това наименование според мен е карае (чете). Тогава Куранът е нещо, което се чете. Чете се с езика и се наизустява и запазва в гърдите на хората (в техните сърца).”

Шейх Рагиб (р.а.) пък казва: “Нарича се така поради това, че събира и съединява в себе си науката на книгите, низпослани преди него, и идва от корена  каране, което означава свързвам, съединявам.”

По същия начин го тълкуват и Ебу Хасен ел-Ешари, и Ебу Убейде (р.а.), като допълват: “Нарича се Куран, защото събира в себе си различни видове науки и науката от книгите преди него. Състои се от глави, знамения и букви...”

2. Ел-Китаб. Едно от наименованията на Курана е “Китаб”. Наименование, което произлиза от корена кетебе, йектубу, китабен, което означава пише, написа писмо (или написано). А истинският смисъл на китаб е събиращ в себе си писменност.

Според ал-Кармани (починал 500 г. по хиджра) се нарича така поради това, че събира в себе си закони, забрани, разкази и случаи от живота на миналите народи и общности.

А според д-р Мухаммед Касими всичко, което събира в себе си писменост, се нарича  китаб (книга) дори и да не се състои от страници и листове.

Тази думичка се среща в Курана на 230 места, като например:

“Елиф. Лям. Мим. Тази Книга – без съмнение в нея  е напътствие за богобоязливите.”

(Бакара, 2:1-2)

“Слава на Аллах, Който низпосла на Своя раб Книгата и не стори в нея изопачение!”

(ел-Кехф, 18:1)

“Тези са знаменията на ясната Книга.”

(еш-Шуара, 26:2)

Шейх Тахир бин Ашур (р.а.) казва: “В това наименование на Курана – китаб – виждаме едно от чудесата на Пророка Мухаммед (с.а.с.). Тъй като това наименование ни съобщава още в ранните дни на исляма, че Куранът, който е низпослан от Всевишния Аллах, един ден ще бъде събран и записан на едно място в една книга.”

3. Ел-Фуркан. Ел-Фуркан е също едно от често използваните наименования на Курана, което произлиза от корена на думата фиркатун, а самият корен на тази дума е ферека, или разделям, различавам, разграничавам. Всемогъщият Аллах казва: “Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете.”

 (ел-Фуркан, 25:1)

Шейх Тахир бин Ашур (р.а.) казва: “Без съмнение Куранът беше наречен така поради това, че той разделя доброто от злото и истината от лъжата. Поради това бе наречен денят на Бедр (в който се проведе войната) “Йевму-л Фуркан” – или денят, в който се разделиха и разграничиха истинските вярващи (истината) от неверниците и идолопоклонниците (лъжата). Поради същата причина и книгите преди Курана (Теврат и Инджил) бяха наречени по същия начин, защото те разкриваха на хората истината и лъжата.

Ибн Есир (р.а.) казва: “Свещената ни книга беше наречена Фуркан поради това, че различава истината от лъжата и позволеното от забраненото.”

    Фахри Рази (р.а.) тълкува това по друг начин и казва: ”Куранът беше наречен Фуркан поради това, че бе свален малко по малко, в продължение на повече от двадесет години.” И казва: “...четете, ако искате (доказателство) знамението в сура Исра: “Ние разделихме Курана на части, за да го четеш пред хората бавно. И го низпослахме постепенно.”

(ел-Исра, 17:106)

Други от тълкувателите пък казват: “Фуркан означава спасение и напътствие в правия път.” Като доказателство показват следното знамение: “И когато дадохме на Муса Писанието и Разграничението, за да се напътите!”

(Бакара, 2:53)

Тази думичка се среща шест пъти в Курана на следните места: сура ел-Фуркан айет 1, както беше посочено по-горе, сура ел-Исра, айет 106, сура Бакара, айети 53 и 175, както и в следните айети: “...ако вярвате в Аллах и в онова, което низпослахме на Своя раб в Деня на разграничението, в деня, когато двете множества се срещнаха [при Бадр]. Аллах за всяко нещо има сила.”

(ел-Енфал, 8:41)

“И вече дадохме на Муса и Харун Разграничението и светлина, и напомняне за богобоязливите...”

(ел-Енбия, 21:48)

4. Ез-Зикир. Четвъртото от наименованията на Курана е Зикир, което идва от корена зекера и означава напомня или припомня. Ез-Зеркеши (р.а.) казва: “Куранът е наречен така, защото ни припомня и споменава за  миналите народи и общности, в чийто живот има поуки за нас.”

А други казват: “Това наименование зикир означава почит и достойнство”, като казват: “Тази книга е почит и достойнство за Мухаммед (с.а.с.) и неговата общност.” Като доказателство идва на следното  знамение: “То наистина е чест за теб и за твоя народ. И ще бъдете разпитвани.”

(ез-Зухруф, 43:44)

А според Ибн Утие (р.а.) се нарича така заради това, че напомня на хората за Съдния ден и за това, че ще бъдат питани и съдени за всичко, което са сторили през  живота си. Тази дума с различните ú значения се среща 63 пъти в Свещения Куран като например:

 “Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.”

(ел-Хиджр, 15:9)

“Този [Куран] е благословено напомняне, низпослано от Нас. Нима ще го отречете?”

(ел-Енбия, 21:50)

5. Ел-Мунеззил. Едно от наименованията на Свещения Куран е Мунеззил, което се среща и чува по-рядко сред нас. Ел-Меззил идва от корена незелe,  което означава слезе, спусна или низпосла и после мунеззил спуснат и низпослан.

Наречен е така, защото е Книгата, низпослана от страна на Великия Аллах чрез ангела Джибрил на последния му Пророк Мухаммед (с.а.с.). Затова Великият Аллах казва: “Онези, които не вярват в Напомнянето, след като дойде при тях... а то е защитена книга, която лъжа не я доближава нито отпред, нито отзад, и е низпослание от премъдър, всеславен.”

(Фусилет, 41-42)

Подобни на това знамение са и знаменията: “Този [Куран] е низпослан от Господа на световете.”

 (еш-Шуара, 26:192)

“Низпославането на Книгата – без съмнение в нея – е от Господа на световете.”

(ес-Седжде, 32:2)

“Низпослание от Господа на световете.”

(ел-Вакия, 56:80)

Това са само няколко от десетките наименования на Курана, които може да чуем измежду хората и срещнем в книгите днес. Освен това Куранът се нарича още: ен-Нур, ел-Бурхан, ел-Беляг, ел-Мубин, ел-Бешир, ел-Азиз, ел-Вахий, ел-Хаким, ел-Шафи, ел-Рахме и др.

Но както казва Ибн Джерир (р.а.): “Според мен наименованията на Курана са само пет: Куран, Китаб, Фуркан, Зикир и Ел-Мунеззил, а останалите, които чуваме от хората, са само характеристики на тази Свещена книга.”

И все пак Аллах знае най-добре. Слава на Аллах, Господа на световете.

 

За повече информация вж.:

1) Ел-Манар фии Улум ел-Куран (Сеиид Мухаммед Десуки), на арабски.

2) Мебахис фии Улум ел-Куран (Меннаи ел-Каттан), на арабски.              

3) Ел-Бурхан фии Улум ел-Куран (Имам Бедреддин ез-Заркеши), на арабски. 

4) Kur’an Bilgisi (Davud Yalçın), на турски.

 

Източник: Списание "СЕЛЯМ"

Категория: Статии | Преглеждания: 71 | Добавено от: Muslims | Рейтинг: 5.0/1
Общо коментари: 0
avatar
Вход

Търси

Календар
«  Февруари 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Архив на записите

Приятели на сайта
 • www.globalquran.com
 • www.albuhari.com
 • www.iman-islam.alle.bg
 • www.islam.forumup.com
 • www.takva.co.uk
 • www.muslimsbg.com
 • www.muslimabg.com
 • www.vaprosiislam.com
 • www.koranbg.com
 • www.nuvvab.net
 • www.sodu-ruse.com
 • www.sodu-momchilgrad.com
 • www.islamicinstitute-bg.org
 • www.ikra.ucoz.net
 • www.islamicnook.ovo.bg
 • www.diagnosa.net
 • www.desebg.com
 • www.noorbg.net
 • www.palestine.bg
 • www.grandmufti.bg


 • Copyright Muslims.ovo.bg © 2017